Authors

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q [R] S T U V W X Y Z   [Show ALL]
  R A (1) R B (2) R D (1)
  R G (1) R I (1) R J (1)
  R L (1) R M (1) R M (1)
  R M (1) R N (1) R P (1)
  R P (1) priya R P (1) R PV (1)
  R R (1) R RR (1) R SS (1)
  R T (1) R V (1) R V (1)
  R Jain (1) R Nirmal (1) R Prabhakaran (1)
  R. I (1) R. V (1) R.Soulaymani (1)
  RA R (1) Rachmadiva (1) Radeef AS (1)
  Radji M (1) Raghavan CV (1) Raghavan RP (1)
  Raghute L (1) Rahajeng B (1) Rahardjo A (1)
  Rahat Hussain (1) Rahayu L (1) Rahim Rohani (1)
  Rahman MS (1) Rahman MM (1) Rahman MA (1)
  Rahman NI (1) Rahmawati M (1) Rahmayanti (1)
  Rahmi AD (1) Raimundo Gonçalves de Oliveira Jr. (1) Raj PV (1)
  Rajalekshmi1 SG (1) Rajan AK (1) Rajaram C (1)
  Rajashekarachari Y (1) Rajeev V (2) Rajendra SA (1)
  Rajendran SS (1) Rajendran R (1) Rajesh R (1)
  Rajgor NB (1) Rajib Chakravorty (1) Rajkumar M (1)
  Rajpurohit H (1) Raju DM (1) Raju RS (1)
  Raju S (1) Rajulapati SB (1) Rakesh Ramkrishna Pore (1)
  Rakha P (1) Rakhmawati I (1) Ram VK (1)
  Ramachandran L (1) Ramadhani F (1) Ramadon D (4)
  Ramadoss D (1) kumar Ramaiah S (1) Ramakrishna R (1)
  Ramakrishnan TV (1) Ramakrishnan P (1) Ramalingam M (1)
  Ramamurthy PH (1) Raman Saraswathi (1) Ramana IV (1)
  Ramanand SJ (1) Ramasamy C (4) Ramasamy R (1)
  Ramaswamy S (1) Ramayya DS (1) Rambhad GS (1)
  Ramdé-Tiendrébéogo A (1) Ramesh A (1) Ramesh M (1)
  Ramesh V (1) Ramineni DH (1) Ramkanth S (1)
  Ramkumar SR (1) Ramli R (1) Ramya SN (1)
  Rana DA (2) Rana J (1) Ranganathan V (1)
  Rangaraj M (1) Rani NV (1) Rani U (1)
  Rani Y (1) Rani A (1) Ranjan OP (1)
  Ranjit M (1) Rao KV (1) Rao TR (1)
  Rao YM (1) Rao KS (2) Raparla R (1)
  Raposo NR (1) Raposo N (1) Raposo NR (2)
  Rashel Alam (1) Rashmi, Vashistha BD (1) Rastogi S (1)
  Rath K (1) Rathi L (1) Rathi SG (2)
  Rathi V (1) Rathod S (1) Ratnaditya A (1)
  Rattan A (1) Raveendran R (1) Ravichandran DV (1)
  Raviraja A (1) Ray A (1) Ray J (1)
  Ray M (3) Razdan R (1) RB L (1)
  RB V (1) RB. D (1) RE A (1)
  Reddy CV (1) Reddy CS (1) Reddy CM (1)
  Reddy GD (1) Reddy KR (1) Reddy KS (1)
  Reddy MS (1) Reddy TS (1) Reddy NS (1)
  Reena R Nelson Anthikat (1) Reghu R (2) Rehman S (2)
  Renjit Bino Kingsley (1) Reshma P (1) Retnasamy G (1)
  RH F (1) Rhea A (1) Rifai Y (1)
  Rifkia V (1) Rissani D (1) Rithu S (1)
  Rizkyani NA (2) RK G (1) RK P (1)
  RK S (1) RM F (1) RM G (2)
  RN C (1) RN K (1) Rodrigue R (1)
  Rohit BB (1) Rohitash Jamwal (2) Rokad V (1)
  Rola IR (1) Rola JA (1) Roopa S. Pai (1)
  Roopavathi KM (1) Rosikhoh (1) Rossi A (1)
  Rossi AF (1) Roy A (1) Roy L (1)
  Roy NT (1) Roy RK (1) Roy RK (1)
  Roy SP (1) Rozina A (1) RP P (1)
  RPai SK (1) RR P (1) RS P (1)
  RS S (2) Ruas CM (1) Ruckmani K (1)
  Rudyanto M (1) Ruiz-Núñez B (1) Rupali K (1)
  Rusdi IY (1) Rushikesh Prabhakar Deshpande (1) Rustiani E (1)

  SCImago Journal & Country Rank